Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten nr 3, 2020

Detta nummer handlar mycket om gas och speciellt vätgas. Vätet håller på att utforskas som den energikälla som kan användas i större skala för att rädda oss från koldioxidens påverkan.
 
Något ur innehållet:
 
- Passagerarfärja med elektrisk framdrivning till Umeå
- Flyg för brandbekämpning
- Fartyg som minskar utsläppen med 90%
- Världens första väte-elplan
- Vätgasdrivet VTOL-drönare kan flyga i 3,5 timmar
 
Hämta PDF  (lösenord får du från kansliet som vanligt)

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet