Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Välkommen att bli medlem!

Till ansökan om medlemskap…

Svenska mekanisters riksförening är en sammanslutning av civilingenjörer, högskoleingenjörer och teknologer med maskin– energi– eller transportteknik som huvudsakligt intresseområde.

Föreningens målsättning är att främja den tekniska utvecklingen samt verka för givande kontakter och kamratlig samvaro mellan medlemmarna. Svenska mekanisters riksförening verkar även för att påverka utbildningen vid de tekniska högskolorna. Föreningens verksamhet sker huvudsakligen inom olika kommittéer.
 

Vad kan Svenska mekanisters riksförening erbjuda dig?
Svenska mekanisters riksförening anordnar tekniskt aktuella konferenser med föredragshållare från hela världen.

Utöver dessa större arrangemang anordnar föreningen föredragskvällar kontaktmöten med företag samt studiebesök vid tekniska industrier.

Svenska mekanisters riksförening kan, genom sina medlemmar och genom sitt samarbete med andra tekniska organisationer, erbjuda ett stort kontaktnät av ingenjörer. Inom Sverige har SMR kontakt med sammanslutningar med andra intresseområden, t.ex. SKR (kemiingenjörerna). SMR har även ett väl utvecklat samarbete med ASME (The American Society of Mechanical Engineers) i USA och ImechE (Institution of Mechanical Engineers) i Storbritannien. Som SMR-medlem kan du delta i dessa föreningars evenemang samt prenumerera på deras tidskrifter och publikationer.

I SMR:s medlemstidning Mekanisten kan du läsa intressanta artiklar om ny och gammal teknik. På föreningens hemsida hittar du uppgifter om SMR och program för SMR:s alla evenemang. Föreningen ger även ut en matrikel, där du lätt kan söka på såväl personer som företag.

Medlemsavgift
Ordinarie 500 kr/år
Doktorander och pensionärer  350 kr/år
Teknologer 100 kr/år

Till ansökan om medlemskap…

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!
 
Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och är glada över att kunna välkomna dig till det nya.
 
Med stort nöje kan man konstatera att verksamheten är väl tillbaka i samma goda form som innan viruset slog till. Kommittéerna har överträffat varandra med att anordna konferenser/seminarier och redaktör Mattson producerade ett rekordstort antal Mekanisten-sidor.
 
I våras bjöds konferenser om Grön Vätgas och Modern kärnkraft och under hösten Hydraulikens samspel med elekrifieringen och Nya energilandskapet. Samtliga med imponerande föredragsbredd och många intresserade deltagare.
 
Så långt allt gott, men det går inte att förneka att pandemi-åren satt sina spår i föreningens ekonomi. Det underskottet som hann ackumuleras är svårt att hantera inom den ordinarie budgeten som bara mäktar med de löpande utgifterna. Lyckligtvis är fordringsägarna både förstående och tålmodiga. Det är vi tacksamma för men inser förstås att vi ändå måste göra vårt yttersta för att reglera skulden. För den medlem som känner särskilt för föreningens fortlevnad kan jag tipsa om möjligheten att addera en blygsam summa på ordinarie avgiften. Alla bidrag hjälper. En fingervisning om belopp är att 200kr per medlem löser situationen.
 
Vår kanslist Nadia Svenssons har under året som sedvanligt sett till att allt det praktiska fungerar och tillhandahållit den fina medlemservice som vi vant oss vid. Webmaster Per Hall håller koll på vår förträffliga hemsida www.mekanisterna.se och ser till att allt du behöver finns där, som att uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.
 
Som brukligt avslutar jag med en stilla uppmaning om att registrera sin mailadress genom info@mekanisterna.se om man händelsevis inte redan gjort det.
 
Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2023.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening
 
Johan Bratthäll
Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening
 
Upplagd: 2022-12-19

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet - 2019/2020 -
Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida