Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!

Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.

Blickar man tillbaka på 2014 framträder ett händelserikt år. Det började med en mycket välbesökt konferens om den i framtiden oundvikliga omställningen av bränsleteknologi och har fortsatt med ett antal seminarier inom områdena transport, energi, smörjmedel och stora motorer.

Stora motorer är ett nytt ämne i och med att föreningen för Motorer för fartyg och kraftproduktion, Cimac, under året anslutit sig till Mekanisterna och bildat kommittén Stora motorer. Det är ett mycket passande tillskott till föreningen som ökar utbudet till medlemmarna och ger ny styrka. Vi hälsar Cimacs ordf Kurt V Olsson och dess medlemmar varmt välkomna.

Förlagsverksamheten löper på bra med storsäljaren Rätt och rent om hydraul­vätska. Framgången med denna skrift har väckt tanken på utökning av hand­boksutgivningen. Har du som medlem underlag för en handbok inom ett för föreningen relevant område men saknar utgivningskanal ställer föreningen gärna upp som förlag.

Som tidigare år måste jag slå ett slag för hemsidan www.mekanisterna.se som ständigt utvecklas och erbjuder diger information i ett tilltalande format. Jag rekommenderar ett besök.

Tidskriften Mekanisten med sin idoge redaktör Staffan Mattson har under året utkommit med två välfyllda och mycket läsvärda nummer.

Det kommande året, 2015, kommer likt det nuvarande erbjudna konferens inom Smörj- och drivmedelsområdet, många seminarier och fler innehållsrika nummer av Mekanisten.

Kanslifunktionen har liksom tidigare förtjänstfullt sköts av Nadia Svensson på uppdragsbasis.

Vi strävar efter att använda e-post för att minska kostnaderna och återigen ber jag dig som inte redan gjort det att meddela kansliet din e-postadress.

Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2015.

 

Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening

Johan Bratthäll

Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

Upplagd: 2014-12-19

Tidigare ledare

Julbrev 2023
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet - 2019/2020 -
Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida