Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Chefredaktören har ordet

 

Hej alla läsare av Mekanisten

Svenska Mekanisters Riksförening har liksom flera etablerade föreningar drabbats av medlemsavgångar och rekryteringssvårigheter. Samhället har i dag nya gränssnitt. Vi grupperar oss inte på samma sätt längre utan vi har i stället våra nätverk via internet där t.ex Facebook är en aktiv del. Vår förening har därför nödgats att inse realiteter. Vi kan inte hos en krympande förening med knappt 1 000 medlemmar få samma stöd från de företag som ska annonsera i tidningen. Dessutom har tryckkostnaderna liksom portot ökat varför kostnadsutvecklingen för tidningsproduktionen har kommit till den nivå att en fortsatt tryckt tidning för närvarande ansetts omöjlig.

Därför kommer vi nu att försöka ge ut Mekanisten i digital form. Tekniken för att framställa en digital tidning har vi ännu inte lärt oss, men till dags dato får det bli ett pdf-dokument som kan hämtas upp på föreningens hemsida eller skickas ut av kansliet.

Hur det hela ska se ut i framtiden vet vi ännu inte i dag, men detta är i alla fall ett gott försök att hålla kontakt med medlemmarna. Ta tillfället i akt och hör av dig till föreningen eller till redaktionen, både avseende den digitala produktionen och det fysiska innehållet.

Vi önskar även att flera av er kan bidraga med artiklar från er egen erfarenhet eller i alla fall föreslå tekniska artiklar.

Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2013-02-05

Tidigare ledare

Nu vänder det!
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet