Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Gammalt och Nytt om Värmepumpar

av professor emeritus Eric Granryd

Tanken på att man skulle kunna ”pumpa värme” är inte ny. Den föddes omkring 1850. Professor William Thomson insåg att man skulle kunna utnyttja värmeenergi vid låg temperatur som efter viss tillsats av drivenergi skulle kunna transformeras till en högre temperaturnivå. Vid den temperaturen kunde energin användas för att t.ex värma hus.
Idén var en direkt följd av att man då fått klarhet i vad vi i dag kallar för Termodynamikens Första och Andra huvudsatser. William Thomson var professor vid universitetet i Glasgow, blev senare (1892) adlad till Lord Kelvin, och det är efter honom som enheten för absoluta temperaturen (K) fått sitt namn.

Artikeln går att läsa i sin helhel i vår medlemstidning Mekanisten

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet