Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Tidskriften Mekanisten

Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år enligt utgivningsplanen.

I "Mekanisten" publicerar vi i första hand artiklar skrivna av ingenjörer verksamma inom industrin eller den akademiska världen. Artiklarna är tekniskt väl motiverade och behandlar områden som vi bedömer som intressanta för vår läsekrets.

Var och en av de fyra årliga numren har ett huvudtema. Vi har dock flexibilitet med avseende på ämnesvalet, det är artikelns kvalitet som avgör om en artikel skall publiceras eller ej.

För att kunna finansiera tidskriften tar vi in annonser som samtidigt ger ett företag möjlighet att marknadsföra såväl produkten som företaget för yngre ingenjörer och teknologer. Tidskriften sänds ut till alla de tekniska högskolorna, främst Maskinlinjen. För närvarande har vi över 200 teknologer som prenumeranter och detta antal ökar.

Från redaktionen för "Mekanisten" och från styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening satsar vi hårt på en god och omväxlande teknisk tidskrift.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet