Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

In English

The Swedish Society of Mechanical Engineers(“Mekanisterna”) is open for membership for engineers (M. Sc. and B. Sc.), as well as engineers otherwise qualified through work and experience from applied technology. Mechanical engineering, Energy and Transport technologies and Fuel & Lubricants are key areas of interest.

The association's goal is to promote technology development, accelerating the dissemination of knowledge, offering a valuable network, and to promote friendly relations between members. The Association is also working to influence the education of the technical universities. Some knowledge of the Swedish language is required, as we are an association with a long and rich history, most of our publications and materials are in Swedish. Thus, a good professional opportunity to practice and improve your Swedish skills!

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!
 
Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och är glada över att kunna välkomna dig till det nya.
 
Med stort nöje kan man konstatera att verksamheten är väl tillbaka i samma goda form som innan viruset slog till. Kommittéerna har överträffat varandra med att anordna konferenser/seminarier och redaktör Mattson producerade ett rekordstort antal Mekanisten-sidor.
 
I våras bjöds konferenser om Grön Vätgas och Modern kärnkraft och under hösten Hydraulikens samspel med elekrifieringen och Nya energilandskapet. Samtliga med imponerande föredragsbredd och många intresserade deltagare.
 
Så långt allt gott, men det går inte att förneka att pandemi-åren satt sina spår i föreningens ekonomi. Det underskottet som hann ackumuleras är svårt att hantera inom den ordinarie budgeten som bara mäktar med de löpande utgifterna. Lyckligtvis är fordringsägarna både förstående och tålmodiga. Det är vi tacksamma för men inser förstås att vi ändå måste göra vårt yttersta för att reglera skulden. För den medlem som känner särskilt för föreningens fortlevnad kan jag tipsa om möjligheten att addera en blygsam summa på ordinarie avgiften. Alla bidrag hjälper. En fingervisning om belopp är att 200kr per medlem löser situationen.
 
Vår kanslist Nadia Svenssons har under året som sedvanligt sett till att allt det praktiska fungerar och tillhandahållit den fina medlemservice som vi vant oss vid. Webmaster Per Hall håller koll på vår förträffliga hemsida www.mekanisterna.se och ser till att allt du behöver finns där, som att uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.
 
Som brukligt avslutar jag med en stilla uppmaning om att registrera sin mailadress genom info@mekanisterna.se om man händelsevis inte redan gjort det.
 
Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2023.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening
 
Johan Bratthäll
Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening
 
Upplagd: 2022-12-19

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet - 2019/2020 -
Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida